ŚLEDZENIE USTEREK
W tabeli przedstawiono kody usterek, prawdopodobne przyczyny ich wystąpienia oraz sposoby usunięcia. Przemiennik posiada pamięć do zapisywania swojego stanu w chwili wystąpienia usterki oraz do zapisywania dodatkowych informacji informujących o źródle usterki. Informacje te pozwalają użytkownikowi lub pracownikom serwisu określić przyczynę usterki.

Rejestracja czasu wystąpienia usterki
Po wykryciu usterki przez przemiennik częstotliwości napęd zostaje zatrzymany, na wyświetlaczu pojawia się symbol F z numerem porządkowym usterki oraz kod usterki wraz z krótkim opisem. Poprzez wciśnięcie przycisku menu można wejść do menu rejestracji czasu oznaczonego jako T.1->T.16. W tym menu zarejestrowane są ważne informacje oraz data dotyczące usterki.

T.1 Licznik dni pracy d
T.2 Licznik godzin pracy gg:mm:ss
T.3 Częstotliwość wyjściowa Hz
T.4 Prąd silnika A
T.5 Napięcie wyjściowe V
T.6 Moc wyjściowa %
T.7 Moment na wale silnika %
T.8 Napięcie szyny DC V
T.9 Temperatura przemiennika °C
T.10 Stan pracy (RUN, STOP)  
T.11 Kierunek wirowania  
T.12 Ostrzeżenia  
T.13 Czy prędkość = 0 w chwili usterki (<0,01Hz)  
T.14 Kod dodatkowy
Zawiera więcej informacji dotyczących danej usterki.
S1...S#: Usterki systemowe, patrz tabela usterek poniżej.
A1: Usterki aplikacyjne, patrz tabela usterek poniżej  lub dokumentację do odpowiedniej aplikacji
 
T.15 Kod modułu.
Informuje gdzie usterka wystąpiła.
Moduł mocy: Moduł mocy przemiennika (do mocy FR11)
Moduł mocy1: Pierwszy moduł mocy przemiennika (np. FR12)
Moduł mocy2: Drugi moduł mocy przemiennika (np. FR12)
Moduł sterujący: Jednostka sterująca lub komunikacja z jednostką
Karta rozszerzeń: Karta lub komunikacja z kartą
Adapter: Adapter lub komunikacja z adapterem
Karta Starcoupler: Karta Starcoupler (w jednostkach np. FR12)
Silnik: Problem związany z silnikiem
Program: Aplikacja sterująca
 
T.16 Kod dodatkowy modułu.
Informuje gdzie usterka wystąpiła w obręnie modułu T.15.
Jednostka: Przyczyna usterki w module, bez specyfikacji
Karta: Problem na karcie drukowanej lub komunikacja z nią
Faza - U: Usterka w obrębie fazy U
Faza - V: Usterka w obrębie fazy V
Faza - W: Usterka w obrębie fazy W
Slot A-E: Usterka w obrębie slotu A, B, C, D, E
Aplikacja: Usterka w aplikacji sterującej
 

Rejestr czasu rzeczywistego
Jeżyli uaktywniony jest rejestr czasu rzeczywistego liczniki czasu pracy T1 oraz T2 mają następującą postać:

T.1 Licznik dni pracy rrrr-mm-dd
T.2 Licznik godzin pracy gg:mm:ss,sss

Uwaga: Przed skontaktowaniem się z przedstawicielem dostawcy należy zanotować numery błędów oraz opisy pojawiające się na panelu w momencie wystąpienia usterki.

W poniższej tabeli przedstawiono kody usterek, prawdopodobne przyczyny ich wystąpienia oraz sposoby usunięcia. Zacieniowane usterki są usterkami typu A. Usterki zapisane białą czcionką na czarnym tle mogą mieć definiowane różne zachowanie przemiennika na wystąpienie danej usterki (patrz grupa parametrów Zabezpieczenia).

Uwaga: Przed skontaktowaniem się z przedstawicielem dostawcy należy zanotować numery błędów oraz opisy pojawiające się na panelu w momencie wystąpienia usterki.

serwis branżowy falowników marki Vacon | falownik.com | kontakt z nami | websystem | tel. 048 383.01.44 | wortal z falownikami -> www.falowniki.pl

Warto zobaczyć

falowniki Vacon  Copyright © 2014 www.falownik.com