Kod usterki Usterka ID Nazwa usterki Możliwa przyczyna Rozwiązanie
45 440 Zmieniono urządzenie
(inny typ)
Dodano kartę opcjonalną. Ta karta opcjonalna nie była wcześniej używana w tym samym gnieździe. Ustawienia parametrów nie zostały zapisane. Ponownie ustaw parametry karty opcjonalnej.
51 1051 Usterka zewnętrzna Wejście cyfrowe.  
52 1052 1352 Błąd komunikacji z panelem sterowania Połączenie pomiędzy panelem sterującym a przemiennikiem częstotliwości jest uszkodzone. Sprawdź połączenia panelu sterowania oraz jego ewentualne kable.
53 1053 Usterka komunikacji magistrali Połączenie danych między kartą magistrali a zewnętrznym sterownikiem zostało przerwane. Sprawdź instalację oraz sterownik magistrali.
54 1354 Usterka gniazda A Wadliwe gniazdo lub karta opcjonalna. Sprawdź gniazdo oraz kartę.
1454 Usterka gniazda B
1654 Usterka gniazda D
1754 Usterka gniazda E
65 1065 Błąd komunikacji z komputerem Połączenie między komputerem a przemiennikiem częstotliwości jest uszkodzone.  
66 1066 Usterka termistora Wejście termistora wykryło wzrost temperatury silnika. Sprawdź chłodzenie i obciążenie silnika. Sprawdź połączenie termistora (jeśli wejście termistora nie jest używane, musiało nastąpić zwarcie).
69 1310 Błąd mapowania magistrali Do mapowania wartości wyjścia danych procesowych magistrali użyto nieistniejącego numeru ID. Sprawdź parametry w menu mapowania danych magistrali (rozdział 3.6.8).
1311 Nie jest możliwa konwersja jednej lub większej liczby wartości dla wyjścia danych procesowych magistrali. Mapowana wartość może być niezdefiniowanego typu. Sprawdź parametry w menu mapowania danych magistrali (rozdział 3.6.8).
1312 Przepełnienie podczas mapowania i konwersji wartości 16-bitowych dla wyjścia danych procesowych magistrali.  
101 1101 Usterka monitorowania procesu (PID1) Regulator PID: Wartość sprzężenia zwrotnego wykracza poza limity monitorowania (i wartość opóźnienia, o ile została ustawiona).  
105 1105 Usterka monitorowania procesu (PID2) Regulator PID: Wartość sprzężenia zwrotnego wykracza poza limity monitorowania (i wartość opóźnienia, o ile została ustawiona).  

serwis branżowy falowników marki Vacon | falownik.com | kontakt z nami | websystem | tel. 048 383.01.44 | wortal z falownikami -> www.falowniki.pl

Warto zobaczyć

falowniki Vacon  Copyright © 2014 www.falownik.com