Etapy uruchamiania:

1. Przeczytaj instrukcje bezpieczeństwa.
2. Sprawdź uziemienie i upewnij się, że kable są zgodne z wymaganiami.
3. Sprawdź jakość i ilość powietrza chłodzącego.
4. Upewnij się, że wszystkie przełączniki Start/Stop znajdują się w pozycji STOP.
5. Podłącz przemiennik do zasilania sieciowego.
6. Uruchom kreator rozruchu i skonfiguruj wszystkie niezbędne parametry.
7. Wykonaj rozruch próbny bez silnika; patrz Instrukcja obsługi na stronie www.vacon.com.
8. Wykonaj próby bez obciążenia przy silniku odłączonym od procesu.
9. Przeprowadź identyfikację parametrów (par. ID631).
10. Podłącz silnik do procesu i ponownie wykonaj rozruch próbny.
11. Przemiennik Vacon 20 jest gotowy do eksploatacji.

Kreator rozruchu

Kreator rozruchu zostanie uruchomiony przy pierwszym włączeniu zasilania przemiennika Vacon 20. Kreator można uruchomić, ustawiając parametr SYS 4.2 na wartość 1. Procedura jest przedstawiona na ilustracjach poniżej.

Parametry zależne:
P1.1 Nap. znam. silnika (V)
P1.2 Częst. znam. silnika (Hz)
P1.7 Limit prądu (A)
P1.8 Tryb sterowania silnikiem
P1.15 Zwiększenie momentu obr.
P2.1 Miejsce sterowania
P2.2 Funkcja Start
P2.3 Funkcja Stop
P3.1 Min. częstotliwość
P3.2 Maks. częstotliwość
P3.3 Sterowanie częstotliwością z zacisków we/wy
P4.2 Czas przysp. (s)
P4.3 Czas hamow. (s)


serwis branżowy falowników marki Vacon | falownik.com | kontakt z nami | websystem | tel. 048 383.01.44 | wortal z falownikami -> www.falowniki.pl

Warto zobaczyć

falowniki Vacon  Copyright © 2014 www.falownik.com