Kod usterki Usterka ID Nazwa usterki Możliwa przyczyna Rozwiązanie
16 150 Przegrzanie silnika Silnik jest przeciążony. Zmniejsz obciążenie silnika. Jeśli silnik nie jest przeciążony, sprawdź parametry modelowania temperatury silnika.
17 160 Silnik niedocią-żony Silnik jest niedociążony. Sprawdź obciążenie.
19 180 Przeciążenie mocy
(monitorowanie krótkotrwałe)
Zbyt duża moc napędu. Zmniejsz obciążenie.
181 Przeciążenie mocy
(monitorowanie długotrwałe)
25   Usterka sterowania silnika Identyfikacja kąta startu nie powiodła się. Ogólna usterka sterowania silnika.  
32 312 Chłodzenie wentylatorem Żywotność wentylatora dobiegła końca. Wymień wentylator i zresetuj licznik jego żywotności.
33   Tryb pożarowy włączony Tryb pożarowy napędu jest włączony. Zabezpieczenia napędu nie są używane.  
37 360 Zmieniono urządzenie
(ten sam typ)
Wymieniono kartę opcjonalną na taką samą, jak wcześniej zainstalowana w tym gnieździe. Ustawienia parametrów karty zostaną zapisane. Urządzenie jest gotowe do użytku. Użyte zostaną stare ustawienia parametrów.
38 370 Zmieniono urządzenie
(ten sam typ)
Dodano opcjonalną kartę. Karta opcjonalna była wcześniej zainstalowana w tym samym gnieździe. Ustawienia parametrów karty zostaną zapisane. Urządzenie jest gotowe do użytku. Użyte zostaną stare ustawienia parametrów.
39 380 Urządzenie usunięte Usunięto opcjonalną kartę z gniazda. Urządzenie nie jest już dostępne.
40 390 Nieznane urządzenie Podłączono nieznane urządzenie (moduł mocy/kartę opcjonalną) Urządzenie nie jest już dostępne.
41 400 Temperatura modułu IGBT Temperatura modułu IGBT (temperatura przemiennika + I2T) jest za wysoka. Sprawdź obciążenie. Sprawdź parametry silnika. Wykonaj automatyczną identyfikację parametrów silnika.
43 420 Usterka kodera Brak kanału A kodera 1 Sprawdź podłączenia kodera. Sprawdź koder i jego kabel. Sprawdź kartę kodera. Sprawdź częstotliwość kodera w otwartej pętli.
421 Brak kanału B kodera 1
422 Brak obu kanałów kodera 1
423 Koder odwrócony.
424 Brak karty kodera.
44 430 Zmieniono urządzenie (inny typ) Wymieniono kartę opcjonalną na inną niż wcześniej zainstalowana w tym gnieździe. Ustawienia parametrów nie zostały zapisane. Ponownie ustaw parametry karty opcjonalnej.

serwis branżowy falowników marki Vacon | falownik.com | kontakt z nami | websystem | tel. 048 383.01.44 | wortal z falownikami -> www.falowniki.pl

Warto zobaczyć

falowniki Vacon  Copyright © 2014 www.falownik.com