Kod usterki Usterka ID Nazwa usterki Możliwa przyczyna Rozwiązanie
9 80 Zbyt niskie napięcie (usterka) Napięcie w obwodzie pośredniczącym DC jest niższe od zadanego limitu.
• najbardziej prawdopodobna przyczyna: zbyt niskie napię cie zasilające,
• usterka wewnętrzna napędu AC,
• wadliwe zabezpieczenie wejściowe,
• zewnętrzny wyłącznik ładowania nie jest zamknięty.
UWAGA! Ta usterka aktywuje się tylko wtedy, gdy napęd jest w stanie pracy.
W przypadku chwilowej awarii zasilania skasuj usterkę i dokonaj ponownego rozruchu napędu AC. Sprawdź napięcie zasilania. Jeśli jest prawidłowe, wystąpiła usterka wewnętrzna. W takim przypadku skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem.
81 Zbyt niskie napięcie (alarm)
10 91 Faza napięcia wejściowego Brak fazy napięcia wejściowego. Sprawdź napięcie zasilania, bezpieczniki i kable.
11 100 Kontrola faz wyjściowych Pomiar prądu wykazał brak jednej z faz wyjściowych. Sprawdź kable silnikowe oraz sam silnik.
12 110 Monitorowanie rezystora hamowania (błąd sprzętowy) Nie zainstalowano rezystora hamowania. Rezystor hamowania jest uszkodzony. Awaria rezystora hamowania. Sprawdź rezystor hamowania i okablowanie. Jeśli działają prawidłowo, sterownik jest uszkodzony. W takim przypadku skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem.
111 Alarm nasycenia rezystora hamowania
13 120 Zbyt niska temperatura napędu AC (usterka) Zbyt niska temperatura zmierzona w radiatorze modułu zasilającego lub na karcie. Temperatura radiatora jest niższa niż -10°C.  
121 Zbyt niska temperatura napędu AC (alarm)
14 130 Zbyt wysoka temperatura napędu AC (usterka, radiator) Zbyt wysoka temperatura zmierzona w radiatorze modułu zasilającego lub na karcie. Temperatura radiatora przekracza 100°C. Sprawdź, czy zapewniony jest właściwy przepływ powietrza chłodzącego. Sprawdź, czy radiator nie jest zakurzony. Sprawdź temperaturę otoczenia. Sprawdź, czy częstotliwość kluczowania nie jest zbyt wysoka w stosunku do temperatury otoczenia oraz obciążenia silnika.
131 Zbyt wysoka temperatura napędu AC (alarm, radiator)
132 Zbyt wysoka temperatura napędu AC (usterka, karta)
133 Zbyt wysoka temperatura napędu AC (alarm, karta)
15 140 Utyk silnika Silnik utknął. Sprawdź silnik i obciążenie.

serwis branżowy falowników marki Vacon | falownik.com | kontakt z nami | websystem | tel. 048 383.01.44 | wortal z falownikami -> www.falowniki.pl

Warto zobaczyć

falowniki Vacon  Copyright © 2014 www.falownik.com