Drukuj
Kod usterki Usterka ID Nazwa usterki Możliwa przyczyna Rozwiązanie
1 1 Przekroczenie dopuszczalnej wartości prądu
(błąd sprzętowy)
Napęd AC wykrył wystąpienie zbyt dużego prądu (>4*Ih) na kablu silnikowym:
• nagły i duży wzrost obciążenia,
• zwarcie w kablach silnikowych,
• niewłaściwy silnik.
Sprawdź obciążenie. Sprawdź silnik. Sprawdź kable i podłączenia. Wykonaj automatyczną identyfikację parametrów silnika. Sprawdź czasy rampy.
2 Przekroczenie dopuszczalnej wartości prądu
(błąd programowy)
2 10 Przekroczenie dopuszczalnej wartości napięcia
(błąd sprzętowy)
Napięcie w obwodzie pośredniczącym DC przekroczyło ustawione limity:
• zbyt krótki czas hamowania,
• wyłączony sterownik rezystancji hamowania,
• duże przepięcia w sieci energetycznej,
• zbyt szybka sekwencja startu/stopu.
Wydłuż czas hamowania silnika. Użyj sterownika rezystancji hamowania lub rezystora hamowania (dostępne opcjonalnie). Aktywuj regulator przepięć. Sprawdź napięcie wejściowe.
11 Przekroczenie dopuszczalnej wartości napięcia
(błąd programowy)
3 20 Usterka doziemienia 
(błąd sprzętowy)
Pomiar prądów wyjściowych silnika wykazał, że suma faz jest różna od zera.
• uszkodzenie izolacji w kablach lub silniku.
Sprawdź kable silnikowe oraz sam silnik.
21 Usterka doziemienia
(błąd programowy)
5 40 Przełącznik ładowania Przełącznik ładowania pozostaje otwarty po sygnale START.
 • błędna praca,
• awaria podzespołów.
Skasuj usterkę i dokonaj ponownego rozruchu. W razie ponownego wystąpienia powiadom lokalnego dystrybutora.
7 60 Nasycenie Różne przyczyny:
• wadliwy podzespół,
• zwarcie lub przeciążenie rezystora hamowania.
Nie można skasować za pomocą panelu sterującego. Wyłącz zasilanie. nie podłączaj ponownie zasilania! Skontaktuj się z producentem. Jeśli usterka ta występuje równocześnie z usterką F1, sprawdź kable silnikowe i silnik.

serwis branżowy falowników marki Vacon | falownik.com | kontakt z nami | websystem | tel. 048 383.01.44 | wortal z falownikami -> www.falowniki.pl