W przypadku wykrycia nietypowych warunków pracy przez układ diagnostyczny sterowania napędu wyświetlane jest stosowne powiadomienie np. na panelu sterującym. Na panelu zostanie wyświetlony kod, nazwa i skrócony opis usterki bądź alarmu.

Powiadomienia różnią się pod kątem konsekwencji i wymaganych działań. Usterki powodują zatrzymanie napędu i wymagają wznowienia jego pracy. Alarmy informują o nietypowych warunkach pracy, jednak nie powodują zatrzymania napędu. Informacje mogą wymagać wznowienia pracy napędu, jednak nie wpływają na jego działanie.

W aplikacji można zaprogramować różne reakcje dla niektórych usterek. Patrz: grupa parametrów Zabezpieczenia.

Usterkę można skasować przyciskiem Reset na panelu sterującym lub poprzez zaciski we/wy. Usterki są rejestrowane w menu historii usterek, gdzie można je przeglądać. Poniższa tabela zawiera różne kody usterek.

UWAGA! W przypadku kontaktu z dystrybutorem lub producentem z powodu wystąpienia usterki należy zawsze zapisać wszelkie informacje tekstowe i kody wyświetlane na panelu sterującym.

serwis branżowy falowników marki Vacon | falownik.com | kontakt z nami | websystem | tel. 048 383.01.44 | wortal z falownikami -> www.falowniki.pl

Warto zobaczyć

falowniki Vacon  Copyright © 2014 www.falownik.com